PMP ® курс за подготовка за изпитите

University of Tulsa College of Business Administration

Описание на програмата

Прочетете официалното описание

PMP ® курс за подготовка за изпитите

University of Tulsa College of Business Administration

Тази програма е предназначена да подготви участниците преследващи Project Management Professional (PMP ®) за сертифициране с Project Management Institute (PMI ®). Всички области на знанието в рамките на пет технологични групи от Ръководството за управление на проекти на знания (PMBOK ®) са разгледани в дълбочина. Освежете вашите умения за управление на проекти и подготовка за националния изпит за сертифициране.

Презентация на теми:

 • Project Management Framework: Определения, промени, изискванията за сертифициране и прилагане на процеса;
 • Области на процеса: иницииране, планиране, изпълнение, мониторинг и контролинг и закриване
 • Интеграция Управление: ЛС принципи, техники, фактори за успех, план за изпълнение и интегриран контрол на промените
 • Управление на обхвата: Елементи и резултати, ефективно приключващо на обхвата на проекта и групи процес;
 • Управление на времето: Определяне на дейностите, логиката за развитие на мрежата диаграма, оценка на процеса, процеса график развитие и техники;
 • Управление на разходите: Resource процес на планиране, оценка на методите и инструментите, на плановете за управление на разходите, разходите бюджетиране и контрол;
 • За управление на качеството: Концепции и процесите на управление на качеството, развитие на качеството, планиране, изпълнение, следенепръстен и контролни;
 • Управление на човешките ресурси: Key организационното планиране, персонал придобиване, развитие на екипа и управление;
 • Съобщение Управление: Съобщение процес на планиране, инструменти и техники за разпространение на информация, Фондация за разрешаване на конфликти, водене на преговори и изграждане на екип;
 • Управление на риска: Компоненти и концепции за управление на риска, рисковете за проекта и източници, риск количествено определяне и отговор на планиране, наблюдение и контрол;
 • Управление на доставките: планиране, договори, склоняване процес, възлагане на администрацията, прекратяване и закриване процес, връзката между обществените поръчки и други области на управлението на проекти.
   

Срок и цена
Този курс е Редовно обучение
Start Date
Дата на начало
апр. 2019
ноем. 2019
Duration
Продължителност
Задочна/вечерна форма
Price
такса
2,995 USD
Locations
Съединени Американски Щати - Toledo, Ohio
Дата на начало : ноем. 2019
Крайна дата за записване Запитване на информация
Дата на завършване Запитване на информация
Съединени Американски Щати - Tulsa, Oklahoma
Дата на начало : апр. 2019
Крайна дата за записване Запитване на информация
Дата на завършване Запитване на информация
Dates
апр. 2019
Съединени Американски Щати - Tulsa, Oklahoma
Крайна дата за записване Запитване на информация
Дата на завършване Запитване на информация
ноем. 2019
Съединени Американски Щати - Toledo, Ohio
Крайна дата за записване Запитване на информация
Дата на завършване Запитване на информация