Read the Official DescriptionСъдържанието на програмата е приложима за промишлени и потребителски пазари, материални продукти или услуги, както и частни или държавни фирми от сектора.

Program taught in:
Английски

See 32 more programs offered by Stephen M. Ross School of Business at the University of Michigan »

Този курс е Campus based
Start Date
апр. 2019
Юни 2019
Duration
Задочно обучение
Price
5,800 USD
By locations
By date