управление на инвентара

Общ преглед

Описание на програмата

A 3-дневен модул помага младши за средно ниво мениджъри да планирате ефективно запасите от суровини, работа в прогрес и крайни стоки и да се балансира нивото опис с търсенето на клиентите за намаляване на разходите и при разработването на методи за справяне с произволно търсене в конкурентна среда.


Темите

  • Какви са запасите и какво е управлението на запасите
  • Отношението запаси за паричните потоци
  • Настройка на буферни запаси
  • Selective управлението на запасите - ABC метод
  • Оптимизационни модели състав с известни и неизвестни търсенето
  • Запаси и инфлацията
  • Акциите на бързо развалящи се стоки
Последна актуализация Март 2020

Стипендия от Keystone

Научете за възможностите, които дава нашата стипендия

За учебното заведение

Currently, ASEBUSS is a private, independent institution, authorized and accredited by the Ministry of Education and Research to organize postgraduate academic programs.

Currently, ASEBUSS is a private, independent institution, authorized and accredited by the Ministry of Education and Research to organize postgraduate academic programs. Свиване