A 3-дневен модул за лидери, желаещи да разработват и прилагат стратегии, които се трансформират техните организации в мощни конкуренти, на силно конкурентния пазар.


Основни теми:

- Процесът на стратегическо управление

- Стойностите, стратегическа визия и мисия

- SWOT анализ:
индустрия и конкурентен анализ
анализ на компанията ситуация

- Стратегия и конкурентно предимство

- Съвпадение на стратегия за фирма "е ситуация

- Прилагане на стратегията:
организационна структура
бюджети, политики, процедури
култура и лидерство

- Leader "е портрет

- Видове лидери

- Лидерски стилове

Прегледайте още 24 курсове в Institute for Business and Public Administration, Bucharest (ASEBUSS) »

Този курс е Редовно обучение
Start Date
Септ. 2019
Duration
Задочно обучение
По място
По дата
Start Date
Септ. 2019
Крайна дата за записване

Септ. 2019