програма за създаване на бизнес администрация

Общ преглед

Описание на програмата

  • Разбиране на причините за проблеми с паричния поток
  • Бъдете в състояние да предложи как един бизнес може да подобри своя паричен поток

9. Въвеждане на финансово счетоводство

  • Прочетете, разберете и анализира финансовите отчети
  • Демонстрира познания счетоводни проблеми и свързаните с тях икономически фактори, които ги генерират
  • Подгответе баланса
  • Подгответе отчет за доходите
  • Подгответе отчет за паричните потоци
  • Разбиране и рекордни задължения (текущи, облигации, лизинг), активи и материалните запаси

11. Мотивация

График Sample

Последна актуализация Март 2020

За учебното заведение

ABOUT ONCAMPUS ONCAMPUS teach pre-university and first-year programmes leading to a wide range of undergraduate and Master's degrees at leading universities across the UK, USA and mainland Europe.

ABOUT ONCAMPUS ONCAMPUS teach pre-university and first-year programmes leading to a wide range of undergraduate and Master's degrees at leading universities across the UK, USA and mainland Europe. Свиване