програма за механична основа

Общ преглед

Описание на програмата

След успешното завършване на този модул, ще можете да:

  • Създаване и поддържане на безопасна работна среда в науката лаборатория
  • Демонстрира разбиране на практическа научна методология
  • Анализ на информацията и да направи мотивирани съдебни решения чрез използване на подходящо английски език
  • Оценява доказателства независимо и правят информиран заключения
  • Демонстрира добри устни и писмени комуникативни умения, включително използване на информационните технологии, където е необходимо.

Ще учите:

1. научно общуване

  • Разберете, че научното писане трябва да представят факти и тяхната интерпретация
Последна актуализация Март 2020

За учебното заведение

ABOUT ONCAMPUS ONCAMPUS teach pre-university and first-year programmes leading to a wide range of undergraduate and Master's degrees at leading universities across the UK, USA and mainland Europe.

ABOUT ONCAMPUS ONCAMPUS teach pre-university and first-year programmes leading to a wide range of undergraduate and Master's degrees at leading universities across the UK, USA and mainland Europe. Свиване