The Дракър School предлага определен брой персонализирани, корпоративни спонсорирани програми, предназначени за подпомагане на организации с формулиране на стратегията и изпълнението, с проблеми на съживяване, и управление на културни промени. Нашата стратегия е да се създаде портфолио от такива програми, представляващи разнообразен набор от индустрии и корпоративни настройки. 

Прегледайте още 3 курсове в Peter F. Drucker and Masatoshi Ito Graduate School of Management, Claremont Graduate University »

Този курс е Редовно обучение