A 3-дневен модул помага на участниците да работят по-ефективно, да развиват способността им да общуват и се отнасят до други в ежедневната работа среда.


Темите

  • Изкуството на комуникацията
  • Видове комуникация
  • Формално и неформално общуване
  • Вербална и невербална комуникация
  • Комуникативни умения за развитие
  • Ефективно слушане
  • Насърчаване на съобщения
  • Даване и получаване на обратна връзка
  • Стилове на общуване

Прегледайте още 24 курсове в Institute for Business and Public Administration, Bucharest (ASEBUSS) »

Този курс е Редовно обучение
Start Date
Септ. 2020
Duration
Задочно обучение
По място
По дата
Start Date
Септ. 2020
Крайна дата за записване

Септ. 2020