Популярни програми

Програмите Pathway са едногодишни уводни програми, които подготвят студентите за следване в пълноценни академични програми и кандидатстването за такива програми. Такива програми подготвят студентите по много дисциплини: изкуство, хуманитарни науки, бизнес, биология и науки за живота, инженерство, технологии, естествени науки и много други. Освен това, програмите Pathway помагат на чуждестранните студенти да развиват уменията си да говорят и да пишат на английски, докато завършват избрани академични класове. Учебните плановете обикновено са насочени към студенти, които не разполагат с подходящите резултати от тестовете по английски език, но искат да намерят начин да кандидатстват за академични програми по традиционен начин. Разнообразието от различни Pathway програми може да бъде огромно — не се оставяйте да ви спре! Започнете да търсите от най-популярни Pathway програми, които също може да разгледате долу.

Последно добавени програми Pathway

Washington State University

Международна година по социални науки / хуманитарни науки

Септември 13, 2018
Международната година по социални науки / хуманитарни науки ще ви подготви да въведете следващия си семестър в бакалавърска програма във Washington State University . След успешно завършване на Международната година първа и отговарящи на университетските изисквания за допускане до студенти, можете да въведете следващия си семестър в бакалавърско обучение в Wa… [+]shington State University на Washington State University . Този преход от програма INTO WSU към университетска програма се нарича прогресия. [-]

The University of Alabama at Birmingham

Международна година на науката

Септември 13, 2018
Международната година на науката ще ви подготви да въведете следващия си семестър в бакалавърска програма в The University of Alabama at Birmingham . След успешното завършване на програмата " Pathway ", вие сте сигурни, че ще въведете следващия си семестър. Този преход към университет от програма INTO се нарича прогресия.… [+] [-]

Illinois State University

Международна година на науката, приложните науки и технологиите

Септември 7, 2018
В Illinois State University за наука, приложни науки и технологии ще се подготвите да въведете следващия си семестър в бакалавърска програма в Illinois State University в Illinois State University . След успешно завършване на програмата " Pathway " и изпълнение на университетските изисквания за допускане до студенти, можете да въведете следващия си семестър в Illin… [+]ois State University в Illinois State University . Този преход от програма INTO към университетска степен се нарича прогресия. [-]

Университети в Република България

Променете място

Какво всъщност са Pathway програми?

Какво всъщност са Pathway програми?
Какво всъщност са Pathway програми? Брой образователни институции по света предлагат Pathway програми, които помагат на чуждестранни студенти да завършат избрани академични класове и да бъдат допуснати за следване в университетски пълноценни програми. Често пъти студентите също така развиват своите умения да говорят и да пишат на английски или друг език, на който се води преподаване в университета. Учебните програми обикновено са насочени към студенти, които не разполагат с подходящите резултати от тестовете по английски език, но искат да намерят начин да кандидатстват за академични програми по традиционен начин. Освен това, някои програми предлагат подбрана група от курсове за студенти, които се нуждаят от евтин вариант да се върнат към следване в колеж или да започнат да вземат курсове. В някои случаи спечелените кредити могат да бъдат прехвърлени към онлайн сертификат или друга академична програма чрез студентска комисия към спонсориращото училище. Следването в такива програми обикновено продължава една академична учебна година. Тези програми често са резултат от сътрудничество между училище и финансова спонсорираща организация, в роля на която може да се намира независима организация, като например учебни центрове INTO.

Какви за предимствата на Pathway програми?
Защо Pathway програмите са важни? Тези варианти за подготвително образование дава на кандидат-студентите възможност да решат проблемите си, свързани с трудности при кандидатстване за висши академични програми. Например, Pathway програмите могат да заличат разликата на ниво подготовка, необходимо за следване в университет или колеж, и в допълнение осигуряват на чуждестранните студенти възможност да подобрят знанието на английския език и културата. Такива подготвителни програми осигуряват на хора възможност да се подготвят по различни предмети и успешно да кандидатстват за университетски програми. Професионалисти, например, могат да завършат лек курс с академични дисциплини, които засилват и подобряват умения, необходими за кариерно развитие. Тези допълнителни възможности повишават увереността на студентите, че ще се справят с учебните задачи при следване в пълноценни академични университетски програми, ако подобрят способностите си да пишат, общуват, управлявал и разпределят времето.

Какви кариерни предимства може да ви предложат Pathway програми?
Pathway програмите се предназначават за помощ на студенти, които имат нужда да се подготвят за следване в програми за висше образование и искат да започнат от подготвителна програма, след което кандидатстването в пълноценна програма става по-лесно и по-естествено. След като този курс Pathway е завършен, ако студентът продължи да получава бакалавърска степен, това може да му отвори врати за много кариери. Например, ако искате да станете учител на начално училище или мениджър по продажби, навярно ще ви потрябва четиригодишна бакалавърска програма. Други високоплатени кариери, достъпни за тези, които имат бакалавърска степен, варират от бизнес директори до компютърни програмисти и графични дизайнери.

Кога има смисъл да следвате в Pathway програми?
Студентите обикновено следват в такива програми за подготовка или като начален етап преди кандидатстване за бакалавърски програми след завършване на средно училище. Колко време продължават Pathway програми? Обикновено студентите следват три семестъра, след което курсовете приключват. В някои училища това означава, че студентите трябва да влизат в часове трите семестъра, но общо взето броя на семестрите и четвъртите зависят от конкретно училище и страна. След успешно завършване на курсовете студентите вече имат необходимо ниво подготовка за да продължат следване в академична програма, която си изберат.

Къде да следвате в Pathway програми?
Програмите Pathway са сравнително нови за висшето образование, в различни страни обаче, включително във Великобритания, САЩ, Австралия и по целия свят се появяват различни възможности за подготовка за висше образование. Все по-често различни университети подбират брой предмети и дисциплини за изучаване при подготовка, което след това повишава броя на успешно записали се кандидат-студенти. За студенти, които искат да продължат образованието си в чужбина, това е прекрасна възможност, особено ако те знаят английски език на определено ниво и искат да подобрят знанията си за по-уверено овладяване на езика. Повечето занятия и упражнения в Pathway програмите са достъпни онлайн. Студентите трябва да имат достъп до компютър и интернет за да слушат лекции и изучават курсовете.

Какви са таксите за Pathway програми?
Общите разходи за следване в Pathway програми варират в зависимост от училището и страната. В някои случаи могат да възникнат допълнителни разходи и такси, които ще повлияят върху решението на някои студенти да следват в една или друга програма.

Какви предмети са достъпни в Pathway програми?
Курсовете в програмите Pathway са базови и осигуряват подготовка по писмени умения, основни знания за лични финанси, науки, музикални знания и/или допълнителни курсове за битови умения и навици. Това може да зависи от конкретно училище. Някои университети, например, могат да включват курсове за развиване на образователни навици, като писане на конспекти, работа с компютър и други подобни. След приключване на такива курсове студентите могат да кандидатстват за четиригодишни бакалавърски програми и да прехвърлят спечелените кредити към първия курс.

Какви типове задачи има в Pathway програми?
За успешно завършване на Pathway програми студентите обикновено трябва да изпълнят различни задачи. Тук могат да влизат посещаване на конкретен брой лекции и редовни занятия или вземане на такива онлайн. Същевременно, студентите трябва да планират времето си и да усвоят избрани курсове и успешно да издържат изпити. В рамките на всяка една програма има различни изпитания и начини за оценяване, които най-добре подхождат за един или друг предмет; това също така се определя от училището и спонсориращата организация.

Как се различават Pathway програмите от други програми?
Програмите Pathway обикновено имат основен учебен план за подготовка. Такива програми могат да се сравнят с сертификационни програми, програми за подготовка или базови едногодишни програми. Например, един студент може да спечели сертификат по бизнес мениджмънт при следване онлайн и след това да започне да следва в програма в колеж. Такива онлайн курсове за сертификати често пъти включват онлайн занятия и дигитални учебници, помощ за студентите се предлага онлайн или чрез електронна поща. Още един начин, как студентите прилагат подготвителните и базовите едногодишни програми, е да развият умения и знания, необходими за работа или напредване в различни учебни задачи. Повечето Pathway програми осигуряват основна подготовка по писане, математика и други базови предмети, заедно с това обаче някои Pathway програми предлагат по-конкретни курсове в различни по-специфични области като счетоводство или политическа наука. За сравнение може да погледнем курсовете в програми са степен на асоциат, които в първа година включват общи образователни курсове, а във втора година стават по-специализирани и отговарят на конкретна област знания. Например, програмите за степен асоциат по бизнес и мениджмънт включват икономика и бизнес, а по сестрински грижи — курсове по медицина. Такива типове специализация няма в Pathway програми за подготовка; обратно, Pathway програмите подготвят студентите за кандидатстване в програми за степен на асоциат.

Как да кандидатствате за Pathway програми?
Разгледайте достъпните програми Pathway, които се предлагат в различни училища и университети по света, и намерете такива, които най-добре отговарят на изискванията ви. След като намерите такава информация, свържете се с кандидатстуденските поделения към университета, като попълните уеб форма директно в профила на училището на сайта ни.