Online Бизнес проучвания курсове - Търсене тук за онлайн курсове Бизнес проучвания и краткосрочни курсове в Република Ирландия

Online Бизнес проучвания курсове в Република Ирландия.Намерете онлайн курсове и краткосрочни курсове в Бизнес проучвания

Бизнес проучвания

Курсовете са академични образователни програми, където преподават квалифицирани преподаватели; те са предназначени да повишат знанията в определена област и осигурят подготовка по съответна дисциплина. Курсовете много се различават в смисъл на обем, съдържание и продължителност на обучението.

А програмата, в Бизнес, икономика и администрация, възнамерява да усъвършенства знанията на ученика от света на бизнеса. Тази програма често включва теория с реалния свят прилагане. С това, разбира се, не може да бъде начело в различните отдели бизнеса.

Ирландия е остров на север-запад от континентална Европа. Той е третият по големина остров в Европа и двадесетият по големина остров на Земята. В посока изток са по-големия остров на Великобритания, от която е отделена от Ирландско море.

Задочна/вечерна форма курсовете Бизнес проучвания и краткосрочни курсове в Република Ирландия. Съберете цялата информация за онлайн курсове директно тук!

Научете повече

общностни програми и структурни фондове (електронно обучение)

European Academy for Education and Social Research
Campus Задочна/вечерна форма September 2017 Република Ирландия Dublin

Общностни програми: (FP7, CIP, LIFE +, десет, LLP, прогрес, културата, медиите, Европа за гражданите, Младежта в действие, и т.н.); Структурни фондове: Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР); Европейски социален фонд (ЕСФ); Кохезионния фонд (КФ); Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони [+]

Курсът по стрийм на eAcademy ( www.my-europa.eu)

Общностни програми: (FP7, CIP, LIFE +, десет, LLP, прогрес, културата, медиите, Европа за гражданите, Младежта в действие, и т.н.) Структурни фондове: Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР); Европейски социален фонд (ЕСФ); Кохезионния фонд (КФ); Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР); Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ); Европейската Fishieries фонд (EFF) Инструментите за външна помощ (фокус върху ИПП - Инструмент за предприсъединителна помощ) Европейските търгове (Обществени поръчки за строителство, доставки и услуги) ... [-]

Европейските институции и политиката за финансиране (електронно обучение)

European Academy for Education and Social Research
Online Задочна/вечерна форма September 2017 Република Ирландия Dublin

Първият курс започва с проучване на произхода и развитието на Европейския съюз, включително и своя процес на разширяване, който е участвал на много страни от Източна Европа през последните десет години. [+]

Курсът се стичаше по eAcademy ( www.my-europa.eu)

Произходът и развитието на Европейския съюз, на процеса на разширяване на ЕС, институциите на ЕС и как те работят Бюджетът на ЕС и неговите пет рубрики, насоките на ЕС за периода на финансиране 2007 - 2013, на следващия многогодишен бюджет на ЕС 2014 - 2020 и предварителен преглед на стратегията Европа 2020 История и еволюция на регионалната политика на ЕС, Лисабонската стратегия и реформа на регионалната политика на ЕС ... [-]