Популярни категории

Top Courses

The variety of different courses can be overwhelming - don't let it stop you! Start your search by looking at the most popular courses listed below.

Последно добавени курсове

laSalle Barcelona

специализация в социалните мрежи

December 4, 2016
В нито един момент социалните мрежи са успели да заемат важно и ключова роля в маркетинговите стратегии на компаниите превръща в стратегически средства не само за комуникация, но също така и търговски изследователски, връзки с обществеността, обслужване на клиенти и позициониране на марката.… [+] [-]

361 Degree Minds

Курс: Big Data Analytics - изпълнителен Data

December 3, 2016
Big Data е около огромното количество данни, генерирани в тази данни задвижване свят. Каквото и да правим в този свят напуска цифров следа. Big Data се превърна в много важен елемент за растежа на бизнеса и иновациите, който разчита на технологии като Интернет на нещата и данни Analytics.… [+] [-]

Department of Mathematics University of York - Online Programs

усвояване математически финанси онлайн курсове - стохастични лихвените проценти

December 1, 2016
Stochastic Лихвени проценти обхваща практически теми като калибриране, числения изпълнение и ограничения на модела в детайли. Авторите предлагат многобройни упражнения и внимателно подбрани примери, за да помогнат на студентите да придобият необходимите умения, за да се справят с моделиране на лихвения процент в обстановка на реалния свят.… [+] [-]

Университети в Република България

Променете място

Какви са достъпните за избор курсове?

Добре дошли на страницата, където е събрана информация за всички видове курсове: краткосрочни курсове, онлайн курсове, дистанционни курсове и бизнес курсове. Някои хора избират за начало на образованието си краткосрочни курсове и постепенно се доближават до печелене на степен или сетрификат. Офис мениджъри може да планират работниците им да вземат один или два курса за да подобрят професионалните си качества и знания. Без разлика дали вие работите в бизнес и финансова сфера, искате да подобрите знанията си или имате сериозна цел да получите академична степен - тук може да намерите точно този курс, които ви трябва!


Краткосрочни курсове

Има хора, които предпочитат да вземат краткосрочни курсове. Краткосрочните курсове имат цел да предложат определени знания в такива области като дизайн, образование, копютърни технологии, машиностроене и технически науки, психология и много други. Краткосрочните курсове се различават по пролължителност и може да се вземат в течение на няколко дена или да продължават няколко седмици или месеца. Например, ако ви интересуват компютърните или интернет технологии, вие може да изберете между краткосрочни курсове или да вземете по-дълги курсове и накрая да получите сертификат .

Краткосрочните курсове също така стават за тези, които имат доста добра теоретична база в определена област на знанията, но липсват практически опит и придобиване на специални умения; това може да се отнася до информационните технологии, образованието и други области на знания, където може да има нужда от бързо придобиване на практически умения в определена сфера в течение на седмица или месец.


Онлайн курсове

Онлайн обучението напоследък много интензивно се развива, защото много професионалисти имат нужда и желание да разширят знанията и практическия си опит, без да прекъсват своята кариета. Вземане на онлайн курсове ви дава възможност да планирате времето си индивидуално. Някои от тези курсове са с широк профил ви дават възможност да получите нова квалификация доста бързо. Другите са много по-тясно насочени и специални и изискват повече време. Компанията може да си позволи да изпрати някой от работниците си да вземе онлайн курс за успешно минаване на сертифициране или за разширяване на професионалните знания и умения в по-специални области. Съществуват хиляди онлайн курсове, които са събрани на този сайт – вие може спокойно да прегледате всичките достъпни варианти.


Дистанционни курсове

Дистанционните курсове може да ви помогнат да в получаване на пълноценна академична степен, както и онлайн курсовете; същевременно вие може да вземете само няколко курса, в зависимост от професионалните ви планове. Може да започнете полека и по-малко, и да вземате повече дистанционни курсове с течение на време! Дистанционните курсове има в различни области на знание, включително право, психология, бизнес и технологии.

 

НЯКОЛКО ПОПУЛЯРНИ КАТЕГОРИИ КУРСОВЕ


1. Курсове по психология

Психология
 се занимава с изучаване на съзнанието и поведението, в което влизат човешките мотивации и теории за изграждане на личността от детска възраст. Изучаване на психологията ви подготвя за кариера в област на изучаване на човешкото поведение и може да стане един от етапите към професията на клинически психолог, социален работник, изследвател и др. Тази област на знание изисква много отговорност, знания и опит, които постояно трябва да се трупат и подобряват за да се осигури колкото се може по-точно разбиране на психологията на човешкото поведение и мотивацията. Някои психолози работят в сфера на спорта, развлеченията и рекламата.

Курсовете по психология предлагат изучаване на човешкото поведение, теории на личността, екпериментална психология и много друго. Взимане на такива курсове ще ви осигури здрава база знания по психология, върху която може да изграждат по-специални знания и да се комбинират с други курсове и образователни програми.


2. Курсове по право

Правото се занимава с вътрешни и външни въпроси и подготвя кариерата ви като юрист. Различни образователни институции предлагат курсове по право, които са свъзрани с правна комуникация и други области на правото. Кариерата в област на право може да допринесе съществен доход, и дава възможност за професионално реализиране като адвокат с частна практика, юрист консултант, нотариус и много други. Тези, които се интересуват от право, може да започнат с краткосрочни курсове и да продължат по-нататък с по-дълги и сериозни курсове и програми.


3. Бизнес курсове

Изборът на бизнес курсовете е много широк, и работодателите често предлагат на работниците си подобни курсове, което е изгодно и на двете страни - работниците придобиват нови знания и опит, а работодателите печелят по-квалифицирани работници, които допринасят по-висок доход на компанията. Имя бизнес курсове, които тренират ръководителите на човешки ресурси, което дава възможност да се подобрява общата ефективност на работниците и увеличаване доходите. Бизнес курсовете може да се нарекат "план за подобряване на ресурсите на компанията", защото те винаги допринасят успех на бизнеса.

 

Предимства

Вземането на курсове има много предимства. Специалисти и квалифицирани работници имат възможност да придобият нов опит и знания без да прекъсват кариерата си; същевремено работтодателя често печели в резултат на обучаване на сътрудниците си, тъй като курсовете дават възможност работниците непрекъснато да са в час с най-новите открития и практики във всяка една област.

Освен това, всеки один човек може да си намери курс, които най-добре отговоря на интересите и нуждите му. Вие може да вземате курсове и да печелите академична степен, или може за вземате само тези курсове, които ви са интересни като възможност да разширите своите знания.

Напоследък се развива голям интерес към дистанционните програми, които дават възможност на огромен брой хора да получат образование в удобно за тях време и със удобна скорост.


Различна продължителност и цени на курсовете

На този сайт може да си изберат курсове, които се предлагат в най-различни университети, училища и колежи. Предлагаме ви да разгледате различни курсове и да сравните цените. Без съмнение ще намерите няколко варианта за най-малко, които няма да стеснят финансовите ви възможности и ще задоволят най-специалните ви академични изисквания.

Тук може да намерите най-широки вариации на дисциплини и области на знание, които се обхващат в един или друг курс по ваш избор, което също так аще зависи от вашите желания – да вземете предмета като отделен курс, или той да стане част от комплекс курсове за придобиване на академична степен. Тук ще намерите курсове по всички интересуващи вас дисциплини, като се започне от бизнес, комуникации, счетоводство и маркетинг и като се завърши с право, консултиране, хотелиерство, фотография и изящни изкуства!